Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü

Bu yazı “Çocukta Kişiliğin Oluşumu ve Başarı” isimli kitabı yayınlanacak olan, F. Suna Vural tarafından yazılmıştır.
Suna mesleki terübelerinden yararlanarak, kişisel gelişimin ilk basamağı olan çocukluk dönemiyle ilgili bir kitap yazdı.Bu kitapta, ebeveynlerin nelere dikkat etmeleri, hatta kendilerini de çocuk yetiştirme konusunda nasıl geliştirmeleri gerektiğini resimler çizerek açıklıyor.
————————————————
“Baba, cennetin orta kapısıdır.”– Hz. Muhammed
“Bir erkek, iyi bir iş sahibi, mükemmel bir eş olabilir. Fakat iyi bir baba olması da gerekir. Aksi takdirde
çocuk, ileriki yaşlarında bir takım ruhsal sorunlar yaşayabilir.” – Prof. Dr. Nevzat Tarhan

 Çocukları, beden, ruh ve akıl sağlığı yerinde, kişilikli birer birey olarak yetiştirmek, bilinçli her ana
babanın hayalidir, isteğidir, görevidir. Böyle çocuklara sahip olmak için de, doğumlarından itibaren,
onların bakım, eğitim ve duygularını beraber paylaşmak, onlara emek verip yatırım yapmak gerekir.
Çünkü bir çocuğun, sadece annesiyle değil, babasıyla da olumlu ilişkilere gereksinimi vardır. (Çoğu
babalar bunu göz ardı ediyor, dikkat!!)
Anneden sonra bir çocuğun hayatına giren ilk yabancı, babasıdır. Baba, dışarıyla köprüyü kuran
ve güven veren ilk kişidir. Baba, çocuk için, gücün simgesidir. Çocuk, hiç tanımadığı, bilmediği bir
dünyayı, babanın aracılığı ve kontrolünde, güvenle tanır. Gerçek hayatı, hayatın zorluklarına karşı
ayakta kalabilmeyi, sosyalleşmeyi, güven duygusunu vb. kavramları, babasının yardımıyla öğrenir.
Baba ilgisiyle büyüyen çocuklar, kendilerini ifade etme, içgüdülerini kontrol etme ve iletişim
kurabilme konularında daha istekli ve beceriklidirler. Ayrıca anneler daha korumacı ve
denetleyiciyken, babalar çocuğun çevreyi ve hayatı keşfetmesi aşamasında ona daha fazla özgür alan
bırakarak, çocuğun bireyselleşmesine de yardımcı olurlar.
Bir kız çocuk eğer, baba sevgisiyle büyür, erkeklerin dünyasını babası aracılığıyla, güven duyarak
tanırsa, erkeklere karşı nasıl davranacağını, evleneceği erkekte ne gibi özellikler aradığını bilir. Eş
olarak seçeceği erkeği de, bu bilgilere göre ve doğru olarak seçer.
Erkek çocuk ise, sağlıklı cinsel kimlik kazanabilmek, kimliğini, temel güven duygusunu geliştirebilmek
için, her zaman babasına ve onun sevgisine gereksinim duyar. Babası, erkek çocuk için rol-
modeldir. ’Bir aile babası nasıl olur? Yetişkin bir erkek, ailesine ve çevresine nasıl davranır? Neler
yapar? Nasıl konuşur?’ gibi soruların yanıtlarını, babasının davranışlarını gözlemleyerek öğrenir.
Çocuğun sağlıklı kimliğinin oluşması ve kişiliğinin gelişmesinde anne kadar önemli olan baba, çocukla
kaliteli zaman geçirmeli, uygulanacak davranışları anneyle birlikte belirlemeli ve çocuk üzerindeki
otoriteleri de eşit olmalıdır.

, , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.