Kılıçdaroğlu SSK’yı Batırdı mı?

Başbakan’ın meydanlarda sürekli söylediği bir söz var; “Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı”!. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu SSK’yı batırmış mıdır sorusuna verecek bir cevabım yok. Ortalama bir insanın da -şayet SGK uzmanı veya hesap uzmanı vb. yetkinlikleri yoksa- olamaz.

Buna rağmen hala “ben biliyorum, kesin batırdı” veya “Kemal’i tanırım, hayatta batırmaz” diyorsanız sizde bir problem vardır.

Ancaaak, genel olarak devletlerin sağladığı bu tür emeklilik sistemlerinin işleyişi hakkında rahatlıkla konuşabiliriz…

Temel olarak SSK ve diğer ülkelerdeki emeklilik sistemlerinin tamamı birer büyük ölçekli ve yasal ponzi oyunu‘dur. Bu oyunda sisteme giren insan ömrünün bir kısmında çalışır ve bir başkasının emekliliğini finanse eder.

Sonra bu insan emekli olur ve arkadan gelen bir başka genç, bu kişiyi finanse eder… Nüfus artışı hızlandıkça sisteme giren oyuncu sayısı artar, daha fazla genç, az miktarda yaşlının çalışmadan yaşamasını sağlar… Bu sayede devlet vatandaşlarının yaşlılıklarını garanti altına alır, işin finansmanını da çok güzel vatandaşa yükler, herşey buna benzer her ponzi oyunu’nda olduğu gibi, ilk başlarda güllük gülistanlıktır.

Sonra zaman geçer, toplumlarda çocuk doğurma hızları azalır ve buna müteakip nüfus yaşlanmaya başlar…. Demirel ve türevleri gibi popülist politikacılar insanları henüz üretken yaşlarındayken emekli ederler, vatandaşlar sanki güzel birşeymiş gibi bu erken emeklilik olayına prim verir, oyları basar.

Gittikçe sisteme giren genç sayısı azalırken, emekli olan sayısı artar…

Sonra bir vakit gelir, devlet oluşan bu açığı finanse etmek zorunda kalır… Emeklilik yaşını büyüterek en azından çıkışları azaltalım diyen hükümetler çeşitli yollarla engellenir, zira hukuk ve vatandaşlar kendilerinden öncekilerin kazandıkları hakları aynen elde etmek ister… Niye istemesinler ki, enayi mi onlar?

Sonuçta bu ponzi oyunu biter…. O an oyunu idame ettirmeye çalışan hangi bürokratsa kabak onun başında patlar. Sistemde suistimaller, yolsuzluklar ve adam kayırma da varsa (ki üçüncü dünya ülkesiyiz, hatırlatayım) bu süreç yokuş aşağı hızlanarak sonlanır.

Ve enteresandır, şu an dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler bu ponzi oyunu sebebiyle sosyal güvenlik ve emeklilikte bitik durumdadır, herkes fellik fellik bir çözüm aramakta, ancak çözüm bulunamamaktadır.

Yapısal bir sorunu politika malzemesi yapıp, buradan ekmek çıkartmak da politikacıların işidir, sizin bizim değil!

Biz “niye oluyor bu?” ve “o halde ben nasıl emekli olacağım” gibi sorularla kafamızı meşgul etmeliyiz.

Bu işin tek cözümü de bireysel emekliliktir, yani her koyunun kendi bacağından aşıldığı, insanların kendi emekliliklerini finanse ettikleri sağlıklı, akıllı ve mantıklı olan tek emeklilik sistemi. Bireysel Emeklilik ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler şu yazılarımı da okuyabilir:

Bireysel Emeklilik Nedir?

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.